ماستوپکسی یعنی کشیدن پوست سینه و یا به اصطلاح دیگر به نام لیفت Breast که موارد زیر انجام می‌شود:

  • (Sagging breast) ptosis

  • Congenital and acquired asymmetries

  • Tuberous breat مانند congental deformity

پتوسیز با سینه بسیار بزرگ فرق می‌کند در مورد دوم که سینه‌ها بزرگ است بافت آنها زیاد است و نیاز به برداشتن بافت دارند که عمل ماموپلاستی برای آنها انجام می‌گردد که بافت اضافی در این عمل برداشته می‌شود در صورتی که در پتوسیز بافت نسبت به پوست کم است درجات از پتوسیز را در شکل‌های زیر ملاحظه می‌کنید.

 

 

 

در ماموپکسی سه فاکتور را جراح در نظر می گیرد یکی مقدار بافت سینه دوم پوست اضافه سوم اسکار مورد قبول بیمار
در بعضی اوقات مثلا جراح نگاه می‌کند می‌بیند بافت سینه بسیار کم است و Relaxity پوست اضافه زیاد نیست جراح ترجیحا پروتز می‌گذارد.
 

اسکارها ممکن است دور آرئولا (دایره رنگی دور نوک سینه) و یا به صورت تی inverted 1 و یا به صورت 1 vertical incision و یا اسکار کوتاه می گویند.

 

 

اخیرا عمل ماموپکسی مورد قبول همه بیماران است و با متدهای جدید و اسکار کوتاه توانسته است رضایت بیماران را فراهم کند.